κἄν


κἄν
(=καί ἐάν) даже если

Ancient Greek-Russian simple. 2014.